TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Tư vấn và Đầu tư quốc tế

Với mảng Tư vấn và Đầu tư quốc tế, DVCgroup xác định nhiều mũi nhọn để có thể thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ, trong đó có hai điểm chính. Đầu tiên là tập trung đầu tư đội ngũ nhân sự. Mũi nhọn thứ ba là lập Quỹ Đầu tư với nhiệm vụ tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phát triển những dự án trên phạm vi toàn cầu.

Ngoài việc được hỗ trợ về tài chính, các đối tác của DVCgroup sẽ được sử dụng hệ sinh thái của Tập đoàn để tổ chức thực nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *