TẬP ĐOÀN DVCGROUP

 

DVCgroup là một trong những tập đoàn hàng đầu về thương mại và đầu tư quốc tế . Tập đoàn tập trung 2 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi bao gồm :

  • Tư vấn và đầu tư quốc tế
  • Thương mại và dịch vụ

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế , ở bất cứ lĩnh vực nào DVCgroup cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng.